Skip to main content

Workshop over ‘leiderschap voor dynamisch organiseren, hoe dan?’

Workshop

‘leiderschap voor dynamisch organiseren, hoe dan?’

Bij interesse aan deze workshop, stuur svp een email aan info@skipastone.nl.

Heb je het gevoel dat jouw organisatie zich niet snel genoeg kan aanpassen aan vraagstukken van klanten en niet flexibel genoeg is om groeikansen te benutten? Dat je vastzit in verouderde hiërarchische structuren? Dat je onvoldoende het potentieel aan talenten inzet? Dat je hierdoor de slagkracht, snelheid en het ondernemerschap mist om je doelen te realiseren? Maak dan kennis met leiderschap voor dynamisch organiseren!

Dynamisch organiseren heeft te maken met verantwoordelijkheden verdelen over de hele organisatie, een dynamische structuur aanbrengen binnen een continu veranderende omgeving en vooral vanuit eigen talenten en drijfveren samenwerken met anderen. Maar daarvoor moet je de huidige status quo durven loslaten. Wat betekent dit? En hoe kunnen we hier als leiders bewust en doelgericht mee omgaan?

Met deze interactieve workshop laten we je kennismaken met het benodigd leiderschap voor dynamisch organiseren. Wat is jouw rol als leider en welke impact heb jij op dynamisch organiseren. Aan het einde van deze gratis workshop ben jij gestart met jouw ontwikkeltraject.

Voor wie is deze workshop?

Deze interactieve workshop is voor leiders in een klein/middelgroot bedrijf, die toekomstbestendig willen organiseren en openstaan voor een nieuw perspectief op mens & organisatie.

Wat levert je deze workshop op?

Hopelijk ben je na deze workshop enthousiast over dynamisch organiseren, weet je wat het basisprincipe hiervan is en zie je kansen om wendbaarder te worden. Je bent in staat om bij jezelf en de organisatie te herkennen wat de mogelijkheden zijn voor dynamisch organiseren en wat het voor jou als leider betekent.

Wat drijft Marloes Rutten en
Antje Ludwig-van Schaagen?

Marloes Rutten (organisatieadviseur, coach en verandermanager bij ruttengoddijn): Ik zie organisaties als levende systemen, een interactief, dynamisch en sociaal construct. Van nature prima in staat om in te spelen op de snel veranderende omgeving. Ik wil organisaties helpen deze natuurlijke status weer te ontdekken en daarmee het aanpassingsvermogen van organisaties te versterken. Mijn doel is om met dynamisch organiseren een oplossingsrichting te introduceren die concreet genoeg is om in de praktijk van organisaties toe te passen. Een samenwerkingsmodel vanuit een systemisch perspectief, dat bijdraagt aan het gevoel van betekenis te zijn in je werk, samen meer bereiken en daarvoor ook nog eens eerlijk betaald te krijgen.

Antje Ludwig-van Schaagen (business consultant, coach en interimmanager bij Skip a Stone): de wereld om ons heen verandert constant, daardoor is het belangrijk dat ook organisaties zich wendbaarder opstellen om toekomstbestendig te blijven. Dynamisch organiseren betekent in deze context, dat mensen weer verbonden zijn met de organisatie en vanuit daar daadkrachtig vorm mogen en kunnen geven. In het bewustzijn van het gehele potentieel, groeit de organisatie van binnenuit.

“Dynamisch organiseren is gericht op het creëren van de condities waarbinnen een bedrijf kan groeien en zich kan ontwikkelen in een situatie van onzekerheid en continue verandering”

Marloes Rutten

“Door de verbinding in jouw organisatie te vergroten, het onbenutte potentieel te activeren, creëer je een plek waar mensen met plezier werken. En wie met plezier werkt betekent meer voor je organisatie.”

Antje Ludwig-van Schaagen

Praktische informatie

Wil je deelnemen? Dan is onderstaande praktische informatie van belang.

  • De workshop vindt online plaats via een besloten online sessie.
  • De workshop duurt ca. 1 uur en 15 minuten.
  • Ook leuk, deze sessie is gratis.
  • Aanmelden kan via een simpel mailtje naar do@skipastone.nl
  • Bel gerust voor meer informatie.
    Marloes: 06-23361080, Antje: 06-15836935

Wat anderen zeggen
over dynamisch organiseren

“Omdat mensen niet passen in een mal van regels, harkjes en procedures, dan worden ze ontmenselijkt en gaan zich daarnaar gedragen. Dat is suboptimaal. Hiërarchische lijnen ontkrachten verantwoordelijkheid-nemend gedrag van elk teamlid.

Met dynamisch organiseren versterken we dat elke medewerker zichzelf organiseert en verantwoordelijk maakt naar wat nodig is en wat bereikt moet worden, ieder vanuit zijn eigen rol en talent. Het biedt mensen enerzijds ruimte en groeiperspectief, en anderzijds de mogelijkheid echt verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van onze gezamenlijke doelen”

Marja van Dijk (Directeur FCB)

“De afgelopen jaren is er veel veranderd in de omgeving van Woonstichting De Kernen, evenals in de maatschappij. Ook onze natuurlijke samenwerkingspartners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisatie en klanten, hebben met deze veranderingen te maken.

Er komen steeds meer opgaven op hen af die ze niet alleen kunnen invullen. Samenwerking is niet langer slechts een pré maar absoluut noodzakelijk geworden om de organisatiedoelen te bereiken. De Kernen verwacht van medewerkers ondernemendheid en samenwerking. Het samenwerken krijgt vorm door te netwerken en dynamisch te organiseren”

Marinus Kempe (Bestuurder Woonstichting De Kernen)

“Ik ben aan dynamisch organiseren begonnen, omdat de bestaande bedrijfskunde geen antwoord biedt op organisch organiseren. De zoektocht was mensen van nature met elkaar te laten samenwerken zonder constant te moeten managen. Door een aantal biologische principe van samenwerken te hanteren ontstaat deze vanzelfsprekend”

Glenn Frijde (COO TMA)