Kennissessie over ‘dynamisch
organiseren, hoe dan?’

Kennissessie

‘dynamisch organiseren, hoe dan?’

Binnenkort verschijnen er nieuwe data op deze pagina. Uiteraard houden we je graag op de hoogte!
Mail naar do@skipastone.nl maak je interesse kenbaar. Je ontvangt een seintje wanneer de nieuwe data bekend zijn.

Heb je het gevoel dat jouw organisatie zich niet snel genoeg kan aanpassen aan vraagstukken van klanten en niet flexibel genoeg is om groeikansen te benutten? Dat je vastzit in verouderde hiërarchische structuren? Dat je onvoldoende het potentieel aan talenten inzet? Dat je hierdoor de slagkracht, snelheid en het ondernemerschap mist om je doelen te realiseren? Maak dan kennis met dynamisch organiseren!

Dynamisch organiseren heeft te maken met verantwoordelijkheden verdelen over de hele organisatie, een dynamische structuur aanbrengen binnen een continu veranderende omgeving en vooral vanuit eigen talenten en drijfveren samenwerken met anderen. Maar daarvoor moet je de huidige status quo durven loslaten. Wat betekent dit? En hoe kunnen we hier bewust en doelgericht mee omgaan?

Met deze interactieve kennissessie laten we je kennismaken met dynamisch organiseren. Wat het is en wat je ermee kunt. Aan het einde van deze gratis kennissessie ben je in staat aan anderen uit te leggen wat er nodig is om wendbaar te zijn en toekomstbestendig te blijven, wat de mooie kanten én moeilijke kanten van dynamisch organiseren zijn en waarom het wel of niet iets voor jouw organisatie is.

Voor wie is deze kennissessie?

Deze interactieve kennissessie is voor iedereen in een leidinggevende of HR-rol in een klein/middelgroot bedrijf, die toekomstbestendig wil organiseren en openstaat voor een nieuw perspectief op mens & organisatie.

Wat levert je deze kennissessie op?

Hopelijk ben je na deze kennissessie enthousiast over dynamisch organiseren, weet je wat de basisprincipes hiervan zijn en zie je kansen om wendbaarder te worden. Je bent in staat om bij je eigen organisatie te herkennen wat de mogelijkheden zijn voor dynamisch organiseren en wat het jouw organisatie kan opleveren.

Wat drijft Marloes Rutten en
Antje Ludwig-van Schaagen?

Marloes Rutten (organisatieadviseur, coach en verandermanager bij EVZ organisatie-advies): Ik zie organisaties als levende systemen, een interactief, dynamisch en sociaal construct. Van nature prima in staat om in te spelen op de snel veranderende omgeving. Ik wil organisaties helpen deze natuurlijke status weer te ontdekken en daarmee het aanpassingsvermogen van organisaties te versterken. Mijn doel is om met dynamisch organiseren een oplossingsrichting te introduceren die concreet genoeg is om in de praktijk van organisaties toe te passen. Een samenwerkingsmodel vanuit een systemisch perspectief, dat bijdraagt aan het gevoel van betekenis te zijn in je werk, samen meer bereiken en daarvoor ook nog eens eerlijk betaald te krijgen.

Antje Ludwig-van Schaagen (business consultant, coach en interimmanager bij Skip a Stone): de wereld om ons heen verandert constant, daardoor is het belangrijk dat ook organisaties zich wendbaarder opstellen om toekomstbestendig te blijven. Dynamisch organiseren betekent in deze context, dat mensen weer verbonden zijn met de organisatie en vanuit daar daadkrachtig vorm mogen en kunnen geven. In het bewustzijn van het gehele potentieel, groeit de organisatie van binnenuit.

“Dynamisch organiseren is gericht op het creëren van de condities waarbinnen een bedrijf kan groeien en zich kan ontwikkelen in een situatie van onzekerheid en continue verandering”

Marloes Rutten

“Door de verbinding in jouw organisatie te vergroten, het onbenutte potentieel te activeren, creëer je een plek waar mensen met plezier werken. En wie met plezier werkt betekent meer voor je organisatie.”

Antje Ludwig-van Schaagen

Praktisch informatie

Wil je deelnemen? Dan is onderstaande praktische informatie van belang.

  • De kennissessie vindt online plaats via een besloten online sessie.
  • De kennissessie duurt 1,5 uur, van 11:00 uur tot 12:30 uur.
  • Ook leuk, deze sessie is gratis.
  • Aanmelden kan via een simpel mailtje naar do@skipastone.nl
  • Bel gerust voor meer informatie.
    Marloes: 06-23361080, Antje: 06-15836935

Wat anderen zeggen
over dynamisch organiseren

“Omdat mensen niet passen in een mal van regels, harkjes en procedures, dan worden ze ontmenselijkt en gaan zich daarnaar gedragen. Dat is suboptimaal. Hiërarchische lijnen ontkrachten verantwoordelijkheid-nemend gedrag van elk teamlid.

Met dynamisch organiseren versterken we dat elke medewerker zichzelf organiseert en verantwoordelijk maakt naar wat nodig is en wat bereikt moet worden, ieder vanuit zijn eigen rol en talent. Het biedt mensen enerzijds ruimte en groeiperspectief, en anderzijds de mogelijkheid echt verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van onze gezamenlijke doelen”

Marja van Dijk (Directeur FCB)

“De afgelopen jaren is er veel veranderd in de omgeving van Woonstichting De Kernen, evenals in de maatschappij. Ook onze natuurlijke samenwerkingspartners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisatie en klanten, hebben met deze veranderingen te maken.

Er komen steeds meer opgaven op hen af die ze niet alleen kunnen invullen. Samenwerking is niet langer slechts een pré maar absoluut noodzakelijk geworden om de organisatiedoelen te bereiken. De Kernen verwacht van medewerkers ondernemendheid en samenwerking. Het samenwerken krijgt vorm door te netwerken en dynamisch te organiseren”

Marinus Kempe (Bestuurder Woonstichting De Kernen)

“Ik ben aan dynamisch organiseren begonnen, omdat de bestaande bedrijfskunde geen antwoord biedt op organisch organiseren. De zoektocht was mensen van nature met elkaar te laten samenwerken zonder constant te moeten managen. Door een aantal biologische principe van samenwerken te hanteren ontstaat deze vanzelfsprekend”

Glenn Frijde (COO TMA)